The voice of contact centres and financial services

Select Job

Job Title: Bilingual Customer Services Adviser

Salary: £18,500

Employer: Swyddle

Location: Cardiff/Newprt

Job Category: Customer Service Advisor

Contract Type: Full-time

Job Description

Are you a Welsh Speaker?

Do you wish to use your Welsh language skills whilst earning a living?

Have you left or are about to leave full time education and are looking for that first job or a change of direction?

Swyddle has a number of permanent jobs in the Gwent / Cardiff east area for individuals who have good people skills and are dedicated to providing a high standard of service.

YOUR ATTITUDE
We’re looking for individuals who are dedicated to doing a great job and especially those with the following attributes:

– the ability to develop lasting relationships with customers

– attention to detail

– being able to work well with colleagues and share ideas, knowledge and experiences in order to get the best out of each other.

– The ability to adopt to a range changes in a dynamic organisation

– You will also be confident in speaking Welsh with customers and have good organisational and planning skills whilst arranging your work and to complete tasks within timeframes

– You will be expected to be willing to learn about elements of the organisation that will be new to you and develop your own knowledge and skills in terms of internal procedures and services on offer.

AN ATTRACTIVE PACKAGE

You will be able to earn a starting salary of up to £18,500 along with a reward package and wider benefits on top of this.

If you’d like an application pack, please send your CV to post@swyddle.cymru or for a conversation about these opportunities, call us on 029 2030 2182.

Swydd: Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer
Lleoliad: Caerdydd a Chasnewydd
Cyflog: £18,500

Math o Swydd : Parhaol

Ydych chi’n gynghorydd gwasanaethau cwsmer sy’n siaradwr Cymraeg?

Ydych chi am ddefnyddio eich sgiliau iaith (ar lafar neu ysgrifenedig) wrth ennill cyflog?

Ydych chi wedi gadael neu ar fin gadael addysg llawn amser neu’n chwilio am gyfle gyrfa newydd?

Mae nifer o gyfleodd cynghorydd gwasanaethay cwsmer parhaol gan Swyddle yn ardal Gwent a dwyrain Caerdydd i bobl sy’n hoff o weithio gyda phobl a darparu gwasanaethau o’r safon gorau.

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer – Profiad

– Rydym yn chwilio am unigolion sydd ymroddedig i wneud gwaith arbennig ac yn enwedig unigolion sy’n:

– gallu i fagu perthynas arbennig gyda chwsmeriaid talu sylw i fanlyder

– gallu cydweithio’n hwylus gyda chydweithwyr gan rannu syniadau, gwybodaeth a phrofiadau er mwyn i bawb gael y gorau o’i gilydd.

– gallu addasu i wahanol sefyllfaeodd a phob math o newidadau

– Byddwch hefyd yn hyderus wrth siarad Cymraeg â chwsmeriaid ac yn meddu ar sgiliau trefnu a chynllunio da gan drefnu eich gwaith er mwyn cwblhau tasgau’n brydlon.

– Bydd disgwyl i chi fod yn barod i ddysgu am elfennau newydd o’r sefydliad a datblygu eich gwybodaeth a sgiliau o ran systemau a gwasanaethau.

BUDDION
Bydd modd i’r cynghorydd gwasanaethau cwsmer llwyddiannus ennill cyfog cychwynnol hyd at £18,500 a derbyn pecyn gwobrwyo a buddion eraill ar ben hynny.

CEISIADAU
Os hoffech gael pecyn gwybodaeth danfonwch eich CV i post@swyddle.cymru neu os hoffech sgwrs bellach, cysylltwch â ni ar 029 2030 2182.

Search

Clear Search

 

Upload your CV today click here.

Get noticed by Wales’ top employers!