The voice of contact centres and financial services

Select Job

Job Title: Rhaglen Raddedig Urddasol Gwasanaethau Ariannol Cymru

Salary: Competitive

Employer: Welsh Financial Services Graduate Programme

Location: Cardiff

Job Category:

Contract Type: Full-time

Job Description

Ymunwch â Rhaglen Raddedig Urddasol Gwasanaethau Ariannol Cymru i ddod yn person allweddol ar gyfer twf sefydliadol, ar gyfer consortiwm o gyflogwyr lle byddwch yn cael effaith wirioneddol. Mae’r rhaglen yn cynnig profiad unigryw dros 2 flynedd, a gynlluniwyd gan y diwydiant gwasanaethau ariannol.

Rydym yn recriwtio ar gyfer y Rhaglen Raddedig Urddasol Gwasanaethau Ariannol Cymru sydd yn hynod lwyddiannus a fydd yn dechrau ym mis Medi 2019. Mae ein graddedigion presennol wedi gosod gwaelodlin uchel – ac mae safon ein talent ar y Rhaglen yn parhau i greu argraff dda ar ein consortiwm cyflogwr. Cymaint felly y cynygir 95% o’n graddedigion swyddi parhaol yn y consortiwm.

Mae’r Rhaglen yn cynnig y cyfle unigryw i brofi ystod o lwybrau gyrfa gwahanol gan gynnwys Risg, Cyllid, Trysorlys, Marchnata, Strategaeth, Gweithrediadau, Newid, Rheoli Prosiectau, Adnoddau Dynol ac ati. Mae cyflogwyr sy’n cymryd rhan yn cynnwys corfforaethau fel Admiral Group, Atradius, Legal & General, Lexis Nexis, Principality Building Society, Vauxhall Finance, Motonovo ac ati.

Wrth adeiladu ar y canlyniadau trawiadol hyd yma, rydym yn chwilio am raddedigion rhagorol sydd am ennill profiad carlam, gan gyfrannu at brosiectau yn y byd go iawn ynghyd â rhagoriaeth academaidd. Rydym yn chwilio am raddedigion egnïol a chwilfrydig sydd ag awydd ac angerdd i lwyddo. A yw hyn yn swnio fel chi? Byddwch chi….

– Meddyliwr annibynnol ac ymreolaethol
– Llywiwr hyderus trwy ansicrwydd a newid
– Arweinydd gwych mewn sefyllfa grŵp
– Cyflawnwr canlyniadau disgybledig
– Cyfathrebwr deallus

Yn sgil hyn, byddwn yn darparu 3 lleoliad x 8 mis i chi ar draws rhwydwaith o gyflogwyr byd-eang blaenllaw ac i gyd-fynd â’ch dysgu – MSc rhan-amser a ariennir yn llawn i’ch cael gam yn nes at eich dyheadau gyrfa. Byddwch yn profi llawer o ddatblygiad, rhwydwaith proffesiynol mawr yn ogystal â chyflog cystadleuol.

Pam ddylech ymgeisio?

Profiad cyflogaeth di-dor ar flaenau’ch bysedd

Rydym i gyd yn gwybod y gall arddangos profiad gwaith fod yn her i raddedigion. Mae’r rhaglen gylchdro 2 flynedd yn darparu cyfleoedd enfawr i arwain at waith diddorol sydd yn hanfodol ar gyfer busnes. Byddwch yn profi o leiaf 3 chylchdro yn y cwmnïau Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol gorau yn Ne Cymru.

Rydym yn angerddol dros amrywiaeth ac mae ein rhaglen yn gynhwysol! Mae croeso i bawb wneud cais am y profiad unigryw hwn.

Profiad academaidd a chyflogaeth wedi’u halinio

Rydym wedi datblygu cysylltiadau cryf ac yn gweithredu fel sianel gyda phrifysgolion a chyflogwyr gan sicrhau bod y rhaglen yn gwella’n barhaus. Mae’n bwysig i ni fod eich dysgu academaidd yn dod yn fyw trwy leoliadau a phrosiectau sy’n seiliedig ar waith, felly rydym yn alinio’ch anghenion â galw’r farchna yn gyson.

Deallusrwydd emosiynol lefel nesaf fel sgil-gynnyrch

Yn wahanol i raglenni eraill byddwch yn ffynnu o fewn busnesau ‘lluosog ‘, gan ddod â’ch dysgu yn fyw, profi gwahanol ddiwylliannau, arddulliau arweinyddiaeth, ymgysylltu, cyfathrebu, systemau a rhannu mewn mentrau llwyddiannus.
Pa mor wahanol y gall eu diwylliannau fod? Byddwch yn gwneud gwahaniaeth yn gyflym trwy gwestiynu a herio’r norm, gyrru newid ac arwain y ffordd

Gwella eich CV a’ch Gyrfa yn gyflym!

Pa mor hir y byddai’n ei gymryd i ennill y profiad uchod os oeddech mewn rôl sefydlog gydag un cyflogwr? Ni all arian brynu’r amlygiad a’r cyfleoedd adeiladu proffil y byddwch yn eu cyflwyno wrth i chi symud ymlaen a thyfu drwy gydol y 2 flynedd.

Pam nawr?

Nid oes amser gwell i chi fynd i mewn i’r sectorau Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol. Yr unig beth sy’n sicr yw bod newid arnom ni ac mae arnom angen eich meddwl newydd armon yn ogystal â sgiliau sy’n arwain y farchnad ac arloesedd i’n harwain.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Anfonwch eich CV mwyaf ddiweddar a’ch llythyr eglurhaol yn esbonio pam mae gennych ddiddordeb yn y Rhaglen a gweithio o fewn gwasanaethau ariannol, at Careers@wccf.uk erbyn 04.06.19.

Disgwylir i ymgeiswyr ar y rhestr fer fynychu Canolfan Asesu ym mis Gorffennaf ac os ydynt yn llwyddiannus, byddant yn ymuno â’r rhaglen ym mis Medi 2019.

Ble alla i gael mwy o wybodaeth?

Edrychwch ar ein tudalen rhaglenni ac astudiaethau achos i raddedigion yn;
https://buzzwales.com/graduate-programme/

Twitter – @welshgrads
Facebook – Rhaglen i Raddedigion Cymru

Rheolir Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru gan Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru ac fe’i hariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Search

Clear Search

 

Upload your CV today click here.

Get noticed by Wales’ top employers!