The voice of contact centres and financial services

Select Job

Job Title: Rhaglen Graddedigion Gwyddor Data Cymru

Salary: £18,500 i gychwyn a MSc Gwyddor Data sydd wedi ei arianni'n llawn.

Employer: Rhaglen Graddedigion Gwyddor Data Cymru

Location: Cardiff

Job Category: Data Science

Contract Type: Amser llawn / Amser sefydlog

Job Description

Reolir y rhaglen arloesol newydd hon gan Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru. Caiff ei darparu gan gyflogwyr byd-eang ac acedemia mewn cydweithrediad â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ein cydweledigaeth yw creu rhaglen datblygu graddedigion sydd ymysg y gorau yn y byd ym maes sgiliau gwyddor data a fydd yn creu a cadw sail o dalent safon uchel tu fewn i’n rhanbarth.

Mae’r cyflogwyr sy’n cymryd rhan wedi eu seilio yng Nghaerdydd gan gynnwys; Admiral Group, Atradius, Centrica, Hodge Bank, LexisNexis Risk Solutions, Motonovo Finance, Optimum Credit a Lloyds Banking Group.

Bydd y rhaglen dwy flynedd yn cynnig profiad gwaith gwerthfawr iawn trwy dri lleoliad 8 mis o hyd gan gylchdroi rhwng tri chyflogwr gwahanol sy’n cymryd rhan. Mae’r swyddogaethau cyffredin yn cynnwys Modelydd Ystadegol, Peiriannydd Data, Dadansoddwr Meintiol, Dadansoddwr Risg Credyd, Dadansoddwr Prisio, Dadansoddwr Marchnata, Modelydd Rhagfynegol/Gwyddor Penderfyniadau.

Yn ystod y lleoliadau hyn byddwch yn derbyn hyfforddiant ac yn gweithio mewn timoedd â chydweithwyr ar brosiectau sy’n delio â phroblemau byd busnes go iawn.

Bydd hwn yn cynnig mewnwelediad unigryw i wahanol fathau o fusnesau, diwylliannau a dulliau o weithredu i chi allu datblygu sgiliau cyflawn ym maes gwyddor data gan eich galluogi chi i wneud penderfyniad ar sail profiad ynghylch eich gyrfa.

Trwy leoliadau, astudiaethau academaidd a gwaith prosiect, byddwch yn datblygu sgiliau yn y meysydd canlynol;

– Ymwybyddiaeth Fasnachol
– Cyfathrebu Proffesiynol
– Hanfodion Gwyddor Data
– R, Python a SAS
– Dadansoddiadau Data a Datrys Problemau
– Peiriannau sy’n dysgu a deallusrwydd artiffisial
– Cloddio Data, Rheolaeth a Pheirianneg

Byddwch yn astudio Msc Gwyddor Data a ariennir yn llawn. Cynlluniwyd y cwrs gan gyflogwyr a byddwch yn derbyn hyfforddiant a datblygiad strwythuredig gyda mentor trwy ei gydol. Cynlluniwyd y cymhwyster i alluogi ac i atgyfnerthu’r sgil o gymhwyso gwybodaeth trwy brosiectau a seilir ar waith a phrosiect ymchwil derfynol.

Mae’r rhaglen hon yn adeiladu ar lwyddiant Rhaglen Raddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru sydd, erbyn heddiw, wedi llwyddo recriwtio 105 o raddedigion ac wedi galluogi 98% o’r rheiny a raddiodd i sicrhau swyddi yn y maes gyrfa o’u dewis gyda’r cyflogwr o’u dewis.

Gwyliwch ein fideos a darllenwch dystebau gan ein graddedigion yma: http://buzzwales.com/latest-news/

Canllawiau ymgeisio

Rydym yn chwilio am 25 o raddedigion talentog ac uchel eu cymhelliant sydd wedi ennill gradd o 2.1 neu’n uwch mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, ystadegau, mathemateg neu ddisgyblaeth dechnegol debyg, i ymuno â’r rhaglen ar 1/10/18.

Sylwer, nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol mewn rhaglennu arnoch ond y diddordeb, yr agwedd gywir ac awydd i ddysgu.

Danfonwch eich CV a llythyr sy’n egluro’ch diddordeb mewn gyrfa ym maes gwyddor data at WDSGP@callcentrewales.co.uk

Dyddiad cau: 

26ain Mehefin 2018

Search

Clear Search

 

Upload your CV today click here.

Get noticed by Wales’ top employers!